Trẻ em trong độ tuổi này có thể tiến bộ vượt bậc, hoặc phát triển các kỹ năng ở một tốc độ ổn định. Dưới dây là một số thông tin mà bạn có thẻ tham khảo để hướng dẫn bé.

Các loại kỹ năng làm toán mà trẻ 5-6 tuổi có thể sử dụng:

Trẻ em từ 5-6 tuổi có thể đếm đến 30 và có thể biểu diễn các con số đến 20. Điều này có nghĩa rằng trẻ có khả năng liên kết được nhiều chữ số với nhau.

Trẻ em được chia thành các nhóm để học đếm, từ các nhóm, cha mẹ hoặc thầy cô giáo có thể nhận ra sức học của con mình so với các bạn trong nhóm, từ đó điều chỉnh, khuyến khích trẻ và xếp vào những nhóm  phù hợp. Khi bằng chúng bạn, trẻ sẽ thấy vui và cố gắng hơn để luôn bằng bạn bằng bè.

Ở độ tuổi này trẻ có thể thực hiện các phép trừ bằng cách bỏ ra ngoài những thứ bị trừ đi. Chúng có thể sử dụng các con số để xác định đối tượng nào là đầu tiên, thứ hai hay cuối cùng trong một tình huống hay trong một biểu đồ nào đó.

Trẻ em ở giai đoạn này cũng có thể phát triển được phép tính nhân và chia thông qua việc sắp xếp các nguyên liệu cụ thể để được các nhóm bằng nhau cũng như phân chia số lượng các nhóm một cách công bằng.

Ngoài ra, trẻ hoàn toàn có thể nhận biết được tiền xu và biết cách sử dụng chúng.

Vào cuối năm, trẻ có thể đếm ngược từ 10 đến 1. Và lên 6 tuổi, nhiều trẻ có thể nhận biết con số đến 100.

Trẻ sẽ bắt đầu giải quyết các vấn đề đơn giản hàng ngày bằng cách dùng các con số. Ví dụ “nếu bạn có 2 quả bóng màu xanh và 2 quả bóng màu đỏ thì bạn sẽ có tất cả 4 quả bóng, và bạn có thể viết 2+2=4”.

Trẻ có thể sử dụng ngôn ngữ “lớn hơn”, “nhỏ hơn” để mô tả các sự vật

Trẻ ở độ tuổi này có thể so sánh được các con số nhỏ hơn 10, ví dụ “trong 2 số 9 và 3 số nào nhỏ hơn?”

Chú ý:

Trọng tâm của trẻ trong độ tuổi này là có thể thao tác và chơi với các sự vật xung quanh mình thông qua việc liên kết với các con số, các khái niệm toán học mà các em được học. Ở độ tuổi này mục tiêu đầu tiên hướng tới chính là tạo ra được niềm hứng khởi ở trẻ trong việc nói chuyện về những con số.