Cha mẹ đôi khi vẫn tin tưởng nhà là nơi an toàn nhất mà chủ quan không quản lí đồ đạc cẩn thận, để xảy ra những tai nạn đáng tiếc cho các bé. Dưới đây là bản liệt kê một số đồ đạc nguy hiểm có thể gây tử vong cho trẻ em:

.news-image{margin-bottom:-16px!important;}

Infographic: 9 đồ đạc trong nhà gây nguy hiểm cho trẻ - 1

Infographic: 9 đồ đạc trong nhà gây nguy hiểm cho trẻ - 2

Infographic: 9 đồ đạc trong nhà gây nguy hiểm cho trẻ - 3

Infographic: 9 đồ đạc trong nhà gây nguy hiểm cho trẻ - 4

Theo Eva.vn