Hai  trò chơi dưới đây giúp bé học về màu sắc:

– Trò chơi với đất nặn: Lấy một ít đất nặn rồi cùng bé chia ra thành nhiều thỏi nhỏ. Mỗi thỏi, bạn nhỏ vào đó một loại màu thực phẩm khác nhau. Sau đó, chỉ cho bé xem màu vừa tạo được.

Hoặc bạn trộn hai thỏi đất lại với nhau và hỏi bé xem màu vừa tạo được là màu gì.

Cách khác là đổ nước vào những bát nhựa. Sau đó, để bé nhỏ màu thực phẩm vào từng bát nước. Hoặc đổ bát nước màu vào chai nhựa rồi để chai bên cửa sổ cho ánh nắng xuyên qua chai.

– Trò chơi phân loại: Đưa cho bé vài quyển sách có màu bìa khác nhau. Tiếp đến, yêu cầu bé nhặt ra quyển sách có một màu nào đó. Hoặc bạn yêu cầu bé phân loại tất, quần áo, đồ chơi, thìa nhựa… theo màu sắc.