Tuy nhiên cần lưu ý rằng, nhu cầu ngủ ở mỗi bé là khác nhau nên nếu bé ngủ nhiều hay ít hơn cũng không có gì đáng lo.

Bé sơ sinh

– Số giờ ngủ ban ngày: 7 tiếng 30 phút (3 giấc ngắn).

– Số giờ ngủ ban đêm: 8 tiếng 30 phút.

– Tổng số giờ ngủ cả ngày, đêm: 16 tiếng.

Bé một tháng tuổi

– Số giờ ngủ ban ngày: 6 tiếng 45 phút (3 giấc ngắn).

– Số giờ ngủ ban đêm: 8 tiếng 30 phút.

– Tổng số giờ ngủ: 15 tiếng 15 phút.

Image
Bé 2 tháng

– Số giờ ngủ ban ngày: 5 tiếng 30 phút (3 giấc ngắn).

– Số giờ ngủ ban đêm: 10 tiếng.

– Tổng giờ ngủ: 15 tiếng 30 phút.

Bé 3 tháng

– Số giờ ngủ ban ngày: 5 tiếng (3 giấc ngắn).

– Số giờ ngủ ban đêm: 10 tiếng.

– Tổng giờ ngủ: 15 tiếng.

6 tháng

– Số giờ ngủ ban ngày: 3 tiếng (2 giấc ngắn).

– Số giờ ngủ ban đêm: 11 tiếng.

– Tổng giờ ngủ: 14 tiếng.

9 tháng

– Số giờ ngủ ban ngày: 2 tiếng 45 phút (2 giấc ngắn).

– Số giờ ngủ ban đêm: 11 tiếng 15 phút.

– Tổng giờ ngủ: 14 tiếng.

12 tháng

– Số giờ ngủ ban ngày: 2 tiếng 15 phút (2 giấc ngắn).

– Số giờ ngủ ban đêm: 11 tiếng 30 phút.

– Tổng giờ ngủ: 13 tiếng 45 phút.

Trong những tháng đầu, bé cần nhiều giấc ngủ mỗi ngày nhưng thường ngủ không lâu. Bé cần thức dậy thường xuyên để bú; do đó, bạn khó có thể ngủ ngon giấc ban đêm vì phải cho con bú đêm.

Tuy nhiên yên tâm là tới khoảng 3 tháng tuổi, bé có thể ngủ giấc dài hơn vào ban đêm, cữ bú đêm có thể rút xuống còn 1-2 lần. Tới 6 tháng, bé có thể ngủ thông đêm mà không cần bú.