12-18 tháng 

Đào tạo nhà vệ sinh thành công quá trẻ là khó đối với hầu hết trẻ em, nhưng bạn có thể bắt đầu làm quen với bé bô bởi có ai ở nhà để chơi với, và bằng cách cho phép mình xem bạn đi vào nhà vệ sinh.

18-24 tháng 

Một vài con khô trước khi hai, nhưng họ đang ở trong thiểu số. Khuyến khích của mình với thời gian tã miễn phí, vì vậy cô biết khi cô được weeing, và đặt mình trên bô thường xuyên. Tôi không mong đợi của mình để thực hiện, nhưng khen cô ấy khi cô ấy.

24-36 tháng 

Hầu hết trẻ trở thành bô-đào tạo trong năm thứ ba nhưng con trai thường bắt đầu sau hơn con gái. Tìm kiếm sẵn sàng, chẳng hạn như nói cho bạn khi cô ấy cần nửa đêm hoặc poo, có một tã khô trong vài giờ và tỏ ra quan tâm trong bô.

Ba tuổi trở lên 

Trẻ em thường ướt mình vào ban đêm dài sau khi trở thành khô từng ngày. Thuyết phục của mình để trở về một tã trước khi đi ngủ có thể là cuộc đấu tranh, vì vậy hãy thử kéo-up vào ban đêm. Khoảng 20% trẻ em vẫn còn đái dầm ở tuổi năm, do đó, không hoảng sợ nếu đêm thời gian khô là rất chậm chạp.